Księga gości

Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej...

 

 

Ziemia dobrzyńska, fragment mapy z końca XVIII w.

 

 

 

Rosyjskie medale dla lipnowskich Polaków

W Cesarstwie Rosyjskim toczącym w XVIII i XIX wieku liczne wojny i kampanie tradycją było ustanawianie pamiątkowych medali... czytaj dalej>>

 

Pistolet Lecha Wałęsy

Po ukazaniu się książki Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa – Idea i historia” podniosły się liczne krytyczne głosy zarzucające autorowi, że pisząc o młodości ikony polskich przemian korzystał... czytaj dalej >>

 

Nieznane epizody powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej

W literaturze poświęconej insurekcji styczniowej na ziemi dobrzyńskiej nie wspomina się o akcjach ekspropriacyjnych... czytaj dalej>>

 

Z Ziemi Dobrzyńskiej do dalekiej Hiszpanii. Związki 4 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego z Ziemią Dobrzyńską

Klęska Prus poniesiona przez jej armię w bitwach pod Jeną i Auerstedt... czytaj dalej>>>