Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Gracjan Bojar - Fijałkowski

Urodzony w 21 października 1912 r. w Bobrownikach, zm.24 grudnia 1984 r. Szkołę średnią ukończył w Rypinie, a w Grudziądzu Szkołę Podchorążych Kawalerii. Był oficerem kampanii wrześniowej 1939 roku, później uciekinierem z obozu internowanych na Litwie, partyzantem, więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pod koniec II wojny światowej znów ucieka – tym razem z transportu do Alzacji. W ostatnich dniach wojennej zawieruchy jest oficerem armii francuskiej. Wrócił do kraju w 1947 roku i podjął studia w Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Rozpoczynając pracę dziennikarską w „Słowie Powszechnym” zamieszkał (1957) w Koszalinie.Uznawany za badacza słowiańskiej przeszłości i kultury Pomorza był też między innymi działaczem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej i pracownikiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Wielokrotnie G. Bojara-Fijałkowskiego odznaczano. Spośród tych zaszczytów trzeba przypomnieć Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.Dziennikarz, pisarz, doktor nauk humanistycznych. Autor zbiorów opowiadań, baśni oraz tekstów dokumentalnych i historycznych. Opublikował m. in. Morze szumi jak dawniej (1961), Legendy znad drawskich jezior (1974), Legendy ze słowińskiej checzy (1976), Powrót z tamtego brzegu (1984), Święty Otton z Bambergu (1986).