Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Kazimierz Święcicki

Urodził się w Bobrownikach 17 marca 1904 r. Ukończył gimnazjum we Włocławku a następnie podjął studia prawnicze na uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Stefana Batorego. Naukę zakończył w 1929 r. uzyskując tytuł magistra praw i nauk politycznych. W latach 1929 – 1930 zdobył stopień porucznika rezerwy kawalerii Wojska Polskiego. W 1933 r. osiedlił się gospodarstwie rolnym Ośrodek-Zawada. Pełnił funkcje wójta gminy Baruchowo, członka rady i wydziału powiatowego we Włocławku oraz prezesa rady Kasy Stefczyka w Kowalu. Od 1935 r. był prezesem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, radcą Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu i delegatem ministra rolnictwa do spraw klasyfikacji gruntu. W latach 1938 – 1939 zasiadał w Sejmie wybrany z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego w okręgu numer 11. Dalsze losy nieznane.