Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Józef Antoni Katkiewicz

Urodził się 22 lipca 1896 r. w Zadusznikach. Syn Andrzeja i Marianny Katkiewiczów. W 1916 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. powołany do WP. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej rozpoczyna pracę nauczyciela w szkole w Mierzynku koło Lubicza. W 1923 r. przenosi się do szkoły powszechnej w Bobrownikach, której zostaje kierownikiem i rozpoczyna szeroką działalność mająca na celu ożywienia życia społecznego w osadzie. Był naczelnikiem a następnie prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach, między innymi inicjatorem budowy nowej remizy i organizatorem orkiestry strażackiej. Przyczynił się do powstania przedszkola, otwarcia placówki pocztowej oraz budowy nowej szkoły. W gminie bobrownickiej rozwijał oświatę wśród dorosłych, uprawianie sportu, czytelnictwo i harcerstwo. Stworzył chór szkolny i był animatorem przedstawień teatralnych. W 1932 r. został przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Strzeleckiego w Bobrownikach. Aresztowany 17 października 1939 r. w Lipnie, do którego udał się na  konferencję, na którą okupant zaprosił pedagogów z powiatu lipnowskiego. Konferencja w istocie była pułapką umożliwiającą Niemcom zatrzymanie 72 nauczycieli, których wywieziono do więzienia we Włocławku, a stamtąd do kilku obozów koncentracyjnych. Z aresztowanych wówczas nauczycieli zginęło 63 a wśród nich Józef Katkiewicz zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen 13 grudnia 1940 r.  W 2000 r. władze gminy Bobrowniki upamiętniły postać przedwojennego kierownika szkoły pamiątkową tablicą wmurowaną w budynku dawnej szkoły powszechnej.

 

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie, drugi z lewej Józef Antoni Katkiewicz, obok niego, z prawej strony proboszcz bobrownicki Karol Morozowicz. Zdjęcie wykonane około 1925 r.