Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Kajetan Onufry Sierakowski

Urodził się w 1753 roku w Krakowie. Syn Romana h. Ogończyk  i Teresy h. Dołęga Sierakowskich i synowiec arcybiskupa lwowskiego Hieronima Sierakowskiego. W latach 1779 – 1787 występuje w źródłach jako starosta bobrownicki. W dniu 1 października 1787 r. mianowany starostą słońskim.  Razem z żoną Anną Teodorą z Bogusławic Sierakowską ufundował kościół w Bobrownikach według projektu architekta Jana Kalinowskiego z Warszawy. Posiadał liczne majątki ziemskie na terenie Ziemi Dobrzyńskiej. Wybitny działacz publiczny. Poseł na Sejm Czteroletni wybrany z województwa krakowskiego. Był autorem broszury „Do uprzedzonych względem Konstytucji 3 maja zapadłej” (1791). Otrzymał z rąk króla Stanisława Poniatowskiego Order Orła Białego a także Order św. Stanisława. W kongresowym Królestwie Polskim w 1817 r. został senatorem – kasztelanem a w czasie powstania listopadowego, w sierpniu 1831 r. senatorem wojewodą. Od cesarza austriackiego otrzymał tytuł hrabiowski. Zmarł 16 listopada 1841 r. w Warszawie i tam został pochowany u oo. karmelitów trzewiczkowych przy ulicy  Leszno.

 

 

 

Kajetan Onufry Sierakowski, starosta bobrownicki, fundator kościoła bobrownickiego

 

 

 

Anna Teodora Sierakowska żona Kajetana Sierakowskiego

 

 

 

Tablica erekcyjna z kościoła parafialnego w Bobrownikach