Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Przysięga homagialna mieszkańców Bobrownik 20 marzec 1831 r.

 

 

Pełna treść w oryginale składającego się z trzech stron dokumentu złożenia przysięgi homagialnej spisanego przez burmistrza Marcina Hermanowicza i odbytej 20 marca 1831 r. przez mieszkańców miasta i gminy Bobrowniki przechowywanego obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie:

 

 

Działo się na posiedzeniu połączonych Izb Seymowych dnia 25 Stycznia 1831 r.

 

Nayświętsze y nayuroczystsze umowy tyle tylko są nienaruszonemi ile dotrzymanemi z Stron obudwóch. Długie cierpienie nasze znane światu całemu przysięgą zaszczycone przez dwóch panujących a pogwałcone tylekroć  swobody nawzaiem Naród Polski od wierności dziś panującemu uwalniają -

 

Wyrzeczone na koniec przez samego Mikołaja Cesarza Słowa, że pierwszy z strony naszey wystrzał stanie się na zawsze zatraceniem Polski a s tem odejmując nam wszelką sprostowania krzywd naszych nadzieję nie zostawią jak rozpacz szlachetną -

 

Naród zatym polski na Seym zebrany oświadcza, że iest niepodległym ludem, i że ma prawo temu koronę polską oddać kogo godnym Jey uzna, po którym zapewnioną będzie się mógł spodziewać, i że Mu zaprzysiężonej wiary zaprzysiężonych swobód uroczyście y bez uszczerbku dochowa -

 

Tu następują podpisy Senatorów i Posłów wszystkich obecnych

 

Za zgodność z oryginałem Sekretarz Izby poselskiej podpisano/ Xsawery Czarnecki deputowany okręgu Stanisławskiego – Zgodno z oryginałem Sekretarz Generalny Rady Politycznej/ Andrzej Plichta

Za zgodność za Sekretarza Jeneralnego podpisano Wentzel/ Za zgodność Sekretarz. General. Komisji wojewódz. płockiego/ podpisano Rościszewski

 

Działo się w gminie miasta Bobrowniki Dnia 20 marca 1831 roku

 

Nafundamencie wezwania takowego wydaie Rząd wykonania przysięgi obowiązek Uchwałą Seymową z dn. 8 Lutego r. b. na wszystkich Mieszkańców którą w następujący sposób wykonania bydź powinna y podpisamy stwierdzona.

 

„Przysięgam wierność Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu w Sejmie reprezentowanemu” „Przysięgam nie uznawać żadnych władz, jak tylko te, które Sejm ustanowił lub jeszcze ustanowi” „Przysięgam popierać wszelkimi siłami sprawę powstania narodowego ku ustaleniu bytu, wolności i niepodległości Narodu Polskiego”

 

po wykonaniu powyższej przysięgi podpisuję -

Marcin Hermanowicz

 

Lubański,

x. Franciszek Kamiński,

Ignacy Polkowski, pisarz,

Jan Czermiński,

Stanisław Lewandowski, bednarz magazynu solnego,

Antoni Dzwonkiewicz, stróż magazynu solnego,

Śmigielski,

Bazalski

 

Walery Łopatowski, Paweł Celmer, Antoni Łopatowski,

Józef Kopcieński, Seweryn Zuzelski, Szymon Parzniewski,

Jan Lisicki, Ignacy Choynacki, Krystyan Meller,

Marcin Spychalski, Józef Łącieński, Michał Baranowicz,

Jan Dziwiński, Jakub Majerski, Jakub Kopcieński,

Józef Kowalski, Jan Komorowski, Józef Strużyna,

Piotr Damięcki, Michał Choynacki, Jakub Wodzicki,

Kazimierz Dzwonkiewicz, Jan Szauor, Stanisław Szyszkiewicz,

Bartłomiej Chodorowski, Michał Łopatowski, Józef Drański,

Jan Turner, Franciszek Szafrański, Mikołaj Parzniewski,

Andrzej Choynacki, Kacper Soczywka, Szymon Lamparski,

Józef Kowalski, Franciszek Okoński, Józef Wodzicki,

Michał Ludwieński, Józef Baranowicz, Kazimierz Leszczeński,

Jan Czaplewski, Ludwik Stummel, Józef Durniat,

Michał Płotkowski, Jan Pietrusiński, Krystyan Szydz

 

Marcin Kopcieński, Mateusz Zielonkiewicz, Woyciech Porański,

Karol Parzniewski, Bartłomiej Woźnicki, Franciszek Marszewski,

Jakub Wodzicki, Andrzej Porański, Franciszek Gradkiewicz,

Józef Dąbkowski, Stanisław Kopciński, Kazimierz Kopcieński,

Wojciech Gurski , Michał Lasota, Jan Kraszewski,

Antoni Gradkiewicz, Maciej Skolimowski, Kazimierz Eluszka,

Grzegorz Borkowski, Tomasz Mazurkiewicz, Michał Bonowicz,

Jan Parzniewski, Kazimierz Lamparski, Szymon Parzniewski,

Antoni Zuzalski, Jan Celmer, Jakub Brzóska,

Jan Wiśniewski,Wincenty Daleński, Jan Ciesielski,

Michał Meler, Marcin Majewski, Jakub Hamermayster,

Jacob Langa, Krystyan Pomoryn, Jan Rezner,

Jan Dobstaw, Piotr Tober, Michał Komitz,

Krystyan Dobstaw, Daniel Jankie, Krystyan Jankie

 

 

Za zgodność podpisów poświadcza

Hermanowicz