Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Zasób archiwum gminy Bobrowniki w 1925 r.

 

 

Spis dawnych akt przechowywanych w urzędzie gminy Bobrowniki, które w 1925 r. przejrzał i częściowo w 1931 r. opublikował Kazimierz Keller.

 

Akta byłego magistratu miasta Bobrowniki z lat od 1808 do 1870 r.

 

 1. Statystyczne (1847)
 2. Opieki społecznej (1846)
 3. O przejeździe osób znakomitych (1842)
 4. Różne (1842)
 5. O sprzedaży majątku Lubańskiego (1837)
 6. Pożyczka mąki (1856)
 7. O nadużyciach (1843)
 8. O szkole w Białychbłotach (1846)
 9. Różne (1861)
 10. O podatkach (1842)
 11. O cykorii (1811)
 12. Pocztowe (1811)
 13. O cmentarzu (1840)
 14. O sądach miejskich i gminnych (1860)
 15. Ceduł furmański (1848)
 16. O kwaterach (1852)
 17. O kamieniach (1845)
 18. O drogach i mostach (1841)
 19. O podwodach (1847)
 20. Procesów granicznych (1848)
 21. O cudzoziemcach (1850)
 22. Różne (1842)
 23. O rzemieślnikach (1841)
 24. Rachunek miasta (1824)
 25. Komisji likwidacyjnej (1842)
 26. Utensylii miejskich (1846)
 27. Personelu (1830)
 28. O porządkach ogniowych (1840)
 29. Zakazów zbożowych (1847)
 30. O defraudacji (1841)
 31. O zamku (1812)
 32. Rządowe (1868)
 33. O budowlach (1840)
 34. O dostawieniu osób (1866)
 35. O mundurach (1842)
 36. Różne (1861)
 37. O brukach (1843)
 38. Podatkowe (1849)
 39. O straży nocnej (1868)
 40. O herbach Królestwa (1846)
 41. Rzezi (1808)
 42. Melioracji (1856)
 43. Etatów (1853)
 44. Różne (1843)
 45. Fałszywych pieniędzy (1808)
 46. O licytacji
 47. Rachunek różny (1845)
 48. O przejmowaniu miasta przez gminę (1870)

 

Akta byłego Urzędu Skarbowego miasta Bobrownik z lat 1818 do 1874 r.

 

 1. Stemplowe (1841)
 2. Defektów urzędników (1843)
 3. Płótna (1842)
 4. Rzeźnia (1844)
 5. Utensylia (1844)
 6. Plomb (1841)
 7. Spis ludności (1842)
 8. Tytoniu i tabaki (1844)
 9. Rachunków (1842)
 10. Cukru i kawy (1843)
 11. Oficjalistów skarbowych (1842)
 12. Rachunek urzędu (1818)
 13. Rachunek urzędu (1848)
 14. Stan procesów (Jan Miller) 1849
 15. Michał Netzlaff, proces (1846)
 16. Fajga Kobus, proces (1846)
 17. Henryk Sokołowski, proces (1874)
 18. A. Binkowski, proces (1847)
 19. Gottlieb Rydz, proces (1844)

 

Akta byłego wójta gminy Maliszewo z lat 1850 do 1864 r.

 

 1. Wojskowe (1850)
 2. Ekspedycji (1864)
 3. Spis domów (1857)

 

Akta byłego wójta gminy Brzeźno z lat 1847 do 1862 r.

 

 1. Różne (1847)
 2. Skarbowe (1862)
 3. Administracji (1861)
 4. Pod dozorem (1848)
 5. Różne (1851)

 

Akta urzędu gminy Bobrowniki z lat od 1868 do 1906 r.

 

 1. O karach handlowych (1877)
 2. Paszportów (1850)
 3. Kar sądowych (1886)
 4. O przesiedleniach (1893)
 5. O pozwoleniu na polowanie (1871)
 6. O sądach (1876)
 7. O ubezpieczeniach (1872)
 8. O bobrownickim Urzędzie Skarbowym (1870)
 9. Pism Komisarza Ziemskiego (1872)
 10. Statystycznych wiadomości (1888)
 11. O ustanowieniu podatku gruntowego (1889)
 12. O ubezpieczeniu od ognia (1896)
 13. Handlu i przemysłu (1883)
 14. O szkole w Bógpomożu (1889)
 15. O narodowej gospodarce (1899)
 16. O podatku transportowym (1881)
 17. O wiadomościach dla inspektora podatkowego (1887)
 18. O solnym magazynie (1889)
 19. O karach sądowych (1896)
 20. O Komisarzu Włościańskim (1875)
 21. O inwalidach (1878)
 22. O lesie bobrownickim (1891)
 23. O handlach (1886)
 24. O dozorze kościelnym
 25. O kosztach leczenia (1895)
 26. O pożarach (1881)
 27. O polowaniach (1878)
 28. O drogach (1878)
 29. O handlu (1906)
 30. Różne (1868)