Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Genalogia

 

 

 

Ilustracje z dzieła "Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich" Józefa Jabłonowskiego z 1742 roku pokazująca stopnie pokrewieństwa w linii męskiej i żeńskiej.

 

 

Ród Bullerów na Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawach w XVIII w. i pocz. XIX w.

Nazwisko Buller lub Buler pojawiło się w Polsce w końcu XVI wieku... czytaj dalej >>

 

Rodzina Bullerów z Osieka nad Wisłą w XIX w.

Jan Buller urodzony w 1751 r. w Lubiczu nad Drwęcą... czytaj dalej>>

 

Rodzina Bullerów z Bobrownik nad Wisłą w drugiej połowie XIX w.

11 marca 1855 r. w kancelarii rejenta Grzegorza Eliaszewicza.... czytaj dalej>>