Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /templates/as002033/index.php on line 49

Warning: PHP Startup: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /templates/as002033/index.php on line 49

Księga gości

Aktualności Fundacji

 

Opracowaliśmy nowe logo, które będzie oficjalnym znakiem naszej fundacji. Jest ono ściśle wzorowane na XIV wiecznej pieczęci miasta Bobrowniki. Mamy nadzieję, że jest ono udane, jako organizacja na dorobku wykonaliśmy je we własnym zakresie co okazało się nie małym wyzwaniem!

 

 

 

 

Nowe logo naszej fundacji

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków pod wpływem naszej argumentacji uchylił swoją poprzednią decyzję o odmowie wpisania budynku po bobrownickim magazynie solnym położonym w Bobrownikach przy ul. Nieszawskiej 8 do rejestru zabytków i wydał nową,  na mocy której dom mieszkalny zbudowany w 1838 r. dla bednarza, stróża i straży wojskowej magazynu solnego został wpisany do w/w rejestru jako posiadającego wartość historyczną i naukową dla badań nad funkcjonowaniem magazynów solnych na terenach Polski w XIX w. a także jako jedyny tego rodzaju obiekt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego! Mamy nadzieję, że decyzja ta oznacza pierwszy krok ku remontowi naszego zabytku i przywróceniu mu świetności a przede wszystkim ku stworzeniu w nim muzeum poświęconego historii Bobrownik i monopolu solnemu na ziemiach polskich!

 

 

 

O dalszych postępach w działaniu fundacji będziemy informować wkrótce.